JAK DBAĆ O INSTRUMENTY MUZYCZNE– INFORMACJE OGÓLNE

 

Instrument należy traktować z szacunkiem i dbałością, jak cenny mebel i przedmiot osobistego użytku. Wielu muzyków traktuje swoje instrumenty bardzo szczególnie, zżywając się z nimi, nadając im status przedmiotów o nieocenionej wartości materialnej.

 

W użytkowaniu codziennym, należy pilnować aby instrumenty muzyczne były zawsze czyste, nie wolno stawiać na nim napojów, wazonów, kwiatów lub roślin doniczkowych. Rozlana ciecz może spowodować poważne, nieodwracalne wewnętrzne uszkodzenia. W takim przypadku renowacja fortepianów i pianin, a nawet ich remont, może być bardzo. Obudowy nowych, obecnych pianin i fortepianów, w większości pokryte są lakierem poliestrowym, który celem bieżącej konserwacji, należy przecierać suchą lub bardzo lekko wilgotną ściereczką, a następnie dokładnie wycierać ich powierzchnię zupełnie do sucha. Zawsze miękką, nie rysującą powłoki lakierowej szmatką. Poliestrowych powierzchni nie należy polerować przez ręczne pocieranie.

 

Obudowy starszych pianin i fortepianów w większości natomiast pokrywa politura wymagająca większej troski i uwagi przywiązywanej do utrzymania instrumentu w czystości. W takim przypadku wskazane jest, aby celem bieżącego odświeżania powierzchni używać specjalnego mleczka do czyszczenia, dedykowanego do politury. Roztwór konserwujący należy rozprowadzać miękką, czystą ściereczką. Używając dedykowanych dla politury preparatów do czyszczenia w spray`u, należy uważać, żby preparaty te nanosić bezpośrednio na ściereczkę, następnie ściereczką na instrument. Należy bardzo uważać, aby wydostająca się ze spray’a mgła nie miała żadnego kontaktu ze strunami instrumentu.

 

W instrumentach, które produkcyjnie datowane są przed 1920 często spotyka się, że klawisze klawiatury pokryte są kością słoniową, bawolą lub materiałami je imitującymi. Wszystkie plamki nie dające się usunąć szmatką lekko zwilżoną wodą z mydłem, powinno się zostawić stroicielowi, który w miarę możliwości powinien móc wybielić pożółkniętą pokrywę klawiszy. Nie zalecane jest używać spirytusu pod jakąkolwiek postacią lub lakieru, gdyż w takim przypadku skuteczna renowacja pianin czy fortepianów może być bardzo utrudniona.

 

W bieżącym użytkowaniu wskazane jest również aby instrument szczególnie chronić przed nadmiernym zakurzeniem, w szczególności podczas prac remontowych. Doczyszczenie i odkurzenie zabrudzonych i zapylonych mechanizmów, filców i kaszmirów występujących w instrumentach jest procesem z dużym prawdopodobieństwem nie możliwym do odrestaurowania.

JAK POWINNO SIĘ PRZESTAWIAĆ PIANINO/FORTEPIAN?

 

Rama żeliwna wraz ze szkieletem drewnianym stanowi główną konstrukcję instrumentu utrzymującą wszystkie napięcia wynikające z naciągu strun. Szkielet ten stanowi główny ciężar instrumentu. Z uwagi na ogólną dużą masę pianin...

 

Czytaj więcej>

UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA KLAWISZY

 

Klawisze zazwyczaj brudzą się z powodu tłuszczu i potu palców. Do odczyszczenia białych klawiszy, należy używać miękkiej, nawilżonej wodą z mydłem ściereczki. Należy unikać...

 

 

 

Czytaj więcej>