INSTRUMENT

 

Twoje pianino jest złożone z ponad 5000 części. Jakość użytych materiałów, wzór, konstrukcja oraz warunki w jakich instrument będzie użytkowany będą decydować o jego żywotności.

 

Nowe pianina czy fortepiany w większości są w stanie zachować wysokie parametry norm technicznych nawet przez okres 50 lat. Zależy to jednak od kilku czynników:

 

- Jakości wykonania instrumentu – [marka],

- Regularności przeprowadzania konserwacji,

- Częstości i sposobu użytkowania,

- Warunków atmosferycznych miejsca, w którym znajduje się instrument.

 

CO TO SĄ MECHANIZM TŁUMIKOWY

I MŁOTKOWY? DLACZEGO NALEŻY DBAĆ O ICH DOBRY STAN?

 

Mechanizm tłumikowy i mechanizm młoteczkowy są mechanizmami, których praca bezpośrednio wpływa na generowanie i tłumienie dźwięku instrumentu. W zależności od rodzaju instrumentu: pianino lub fortepian użyte w nich mechanizmy młoteczkowe i tłumiące różnią się od siebie podlegając różnym kryteriom wymagań technicznych.

 

W pianinach używa się mechanizmów prostszych, jednorepetycyjnych,

w których zdolność do powtórzenia jednego dźwięku w czasie jednej sekundy wynosi średnio 5-7 razy. W fortepianach wymóg ten jest znacznie wyższy toteż użyte tam mechanizmy podwójnorepetycyjne posiadają znacznie wyższą zdolność powtórki jednego dźwięku na sekundę, zdolność ta wynosi średnio ok. 8-12 uderzeń/1s. Mechanizm tłumikowy natomiast bezpośrednio wspomaga pracę mechanizmu młoteczkowego tłumiąc każdy dźwięk natychmiast po zwolnieniu klawisza lub pedału fort [przedłużającego dźwięk].

 

 Tak jak w innych instrumentach, które podlegają zużyciu wskutek normalnego typowego używania, niezbędnym jest, by stan techniczny mechanizmów był sprawdzany od czasu do czasu przez wykwalifikowanego konserwatora.

 

 

 

W przypadku gdy występuje intensywna nauka gry lub zawodowe użytkowanie instrumentu, wskazane jest, aby zasadniczą regulację i konserwację mechanizmów wykonywać raz na trzy –pięć lat. Natomiast bieżącą korektę podczas każdego strojenia.