JAK WYBRAĆ NAJLEPSZE MIEJSCE

DLA PIANINA?

 

Przed wyborem miejsca dla swojego instrumentu wskazane jest aby zapoznać się czynnikami jakie wpływają na prawidłowe użytkowanie instrumentu opisane w dziale STROJENIE. Do innych najważniejszych czynników ogólnych wpływających na poprawność użytkowania instrumentu należą uwarunkowania środowiskowe takie jak:

 

Temperatura - pianino nie lubi stać w miejscu, w którym jest za zimno lub za gorąco. Najlepsza temperatura dla instrumentu waha się od 18 do 30 stopni Celsjusza.

 

Wilgotność - centralne ogrzewanie może osuszać powietrze i obniżać poziom wilgoci w drewnianych elementów. Gdy ogrzewanie jest wyłączone wilgotność wzrasta i na odwrót, kiedy jest włączone, wilgotność powietrza spada. Zmiany te powodują odpowiednio: poszerzanie się i kurczenie masy drewna, wywierając tym samym napór mechaniczny na struny pianina. W przypadku dużych i częstych wahań tej materii, amplitudy te, mogą mieć znaczący wpływ na rozstrajanie się instrumentu. Najkorzystniej dla instrumentu jest utrzymywanie uśrednionej wilgotności w pomieszczeniu pomiędzy 40 a 65 % względnej wilgotności powietrza. Zwracamy szczególną uwagę na wagę tego parametru, bowiem praktyka pokazała nam, że przez zaniedbania klientów doszło do drastycznych uszkodzeń wielu instrumentów. Jeśli w pomieszczeniu użytkowania instrumentu panuje nadmiernie suche powietrze (poniżej 40% względnej wilgotności) należy rozważyć kupno nawilżacza powietrza, by skutecznie przeciwdziałać nadmiarowi suchości lub osuszacza powietrza, by usunąć nadmiar wilgotności. Wykwalifikowany konserwator instrumentów z pewnością powinien doradzić odpowiednie rozwiązanie.

 

Umiejscowienie - wskazane jest aby planując lokalizację dla naszego instrumentu unikać miejsc w pobliżu okna, miejsc przeciągów, częstych ruchów powietrza, czynniki bezpośredniego działania ciepła lub niestabilności otoczenia mogą wywoływać destabilizację instrumentu, a w efekcie końcowym mieć wpływ na degradację instrumentu. Kategorycznie nie należy ustawiać instrumentów na podgrzewanych podłogach. Dodatkowo wskazane jest unikać częstych zmian – przestawień instrumentu, podczas przenoszenia instrumenty narażone są na mechaniczne uderzenia, drgania i niekontrolowane wstrząsy. Czynniki te również mogą również negatywnie wpływać na stabilizację stroju, ogólny stan techniczny obudowy oraz pracę mechanizmów młoteczkowych i tłumikowych.

JAK DBAĆ O INSTRUMENTY MUZYCZNE – INFORMACJE OGÓLNE

 

Instrument należy traktować z szacunkiem i dbałością, jak cenny mebel i przedmiot osobistego użytku. Wielu muzyków traktuje swoje instrumenty bardzo szczególnie, zżywając się z nimi...

 

 

Czytaj więcej>

PIELĘGNOWANIE WYKOŃCZENIA INSTRUMENTU

 

Pianina i fortepiany są szczególnymi instrumentami, ponieważ służą także jako mebel. Współczesne instrumenty wykończone są rozmaitymi materiałami, od tradycyjnych: politury, lakieru...

 

 

Czytaj więcej>