CZY MOŻNA DOBRZE NASTROIĆ PIANINO/ FORTEPIAN PRZY UŻYCIU TUNERA ELEKTRONICZNEGO?

 

 

Niestety pianina i fortepianu nie można nastroić wg elektronicznego kamertonu i jest ku temu kilka powodów, m.in.:

tunery elektroniczne nie uwzględniają należycie błędu matematycznego, na którym opiera się obowiązujący dzisiaj strój równomiernie temperowany. Temperacja, to nic innego jak świadome, lekkie, ale uznaniowe, wg czynnika ludzkiego, zaniżanie kwint, a zwiększanie kwart. Zagadnienie to jest bardzo szerokie, ale mówiąc jedynie ogólnie, elektronika nie radzi sobie z tym tematem.

 

 

Skala większości tunerów elektronicznych jest znacznie mniejsza niż skala pianina/fortepianu - 7 i ¼ oktawy, dodatkowo mikrofony pomiarowe nie są dostatecznie inteligentne oraz dokładne, aby rozpoznawać właściwie wysokości dźwięków. Trzeba pamiętać, że w pianinie lub fortepianie nie zawsze w 100% słyszymy dany dźwięk, bowiem szczególnie w skrajnych rejestrach dźwięki te są zanieczyszczane wieloma dodatkowymi przydźwiękami np. pracy mechanizmu, stuku rdzenia młotka o strunę, fałszywymi alikwotami, etc.

 

 

Jeżeli mielibyśmy nawet specjalnie profesjonalny tuner elektroniczny, który swojego pomiaru dźwięków dokonywałby na podstawie porównywania dźwięków z nagranymi samplami, należy zauważyć, że owe sample, wgrane do takich tunerów i tak pochodziłyby z instrumentu nastrojonego przez człowieka (a nie maszynę), poza wszystkim nie istnieje na świecie tzw. idealny wzorzec wykonania temperacji, są jedynie różne szkoły, głównie powstałe u boku konstruktorów instrumentów, ale i ich zasady podlegają indywidualnej ocenie użytkowników – muzyków, którzy wolą to co wolą. Np. jedna z firm Japońskich preferuje zasadniczo czyste oktawy w skrajnych tonach, a inna firma europejska sugeruje lekkie zawyżanie i zaniżanie skrajnych dźwięków uzasadniając swoją koncepcję uzyskaniem większej szerokości, głębokości w brzmieniu.

 

W każdym instrumencie występują tzw falujące struny, których dostrojenie wg tunera praktycznie jest nie możliwe, bowiem czujniki mylą się pomiędzy „sluchaniem” wysokości tonu a „słuchaniem” alikwot strun fałszywie brzmiących.

Strojenie instrumentu przez osobę - stroiciela jest zawsze nieco indywidualne, bowiem doświadczenie i czynnik ludzki sprawiają, że słuchając barwy tonów danego pianina/fortepianu jedynie człowiek jest w stanie zoptymalizować ułożenie temperacji, tak by uzyskać najbardziej korzystne brzmienie dla danego instrumentu, również dopasowane do życzenia muzyka.

Struny pianin i fortepianów zmieniają tonację głównie z poniższych powodów:

• Wysokość dźwięku - spadnie, jeżeli instrument nie jest regularnie strojony.

• Stałość środowiska – otoczenie w jakim się znajduje instrument jest jednym z głównych determinantem potrzeby ponownego strojenia. Można tu zwrócić uwagę przede wszystkim na: wilgotność otoczenia i wahania temperatury. Oba te współczynniki powinny być uśrednione do tzw.

 

Czytaj więcej>

Kamerton jest przyrządem podobnym w swoim zastosowaniu do centymetra lub metra, który określa wytyczoną normę odległości pomiędzy dwoma punktami. Kamerton wyznacza wzorcową normę wysokości dla poszczególnych dźwięków, oczywiście najbardziej popularne kamertony określają a1 – 440 Hz. Aby kamerton klasyczny – mechaniczny mógł wydawać dźwięk musi zostać wprowadzony w stan drgań poprzez uderzenie w jego boczne ramiona. Dzisiaj jednak postęp technologii wyparł praktycznie całkowicie kamertony mechaniczne, zastępując je kamertonami elektronicznymi tzw. tunerami elektronicznymi, które nie tylko swobodnie podają wzorzec a1 – 440 Hz, ale też innych częstotliwości.